เกี่ยวกับเรา

           

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

ก่อตั้งโดยวิศวกรไทย รวบรวมประสบการณ์ในการทำงานของผู้ก่อตั้งมากว่า 25 ปี ในด้านงานถังเหล็ก  ถังสแตนเลส  ถังผสมเคมี  ถังผสมเครื่องดื่ม  ถังน้ำมัน  ถังแรงดัน  ถังผสมสี Ribbon mixer, Reactor tank สำหรับงาน Resin  Plant , Heat  exchanger , Cooling  tower , Condenser  เครื่องทอดสูญญากาศ  เครื่องทอดผลไม้ด้วยระบบสูญญากาศ  รับสร้างเครื่องจักรในระบบการผลิตของท่าน  ระบบงานลำเลียง Conveyor system (Belt conveyor and Screw conveyor)  งานซ่อมเครื่องจักร  เครื่องจักรในระบบบำบัดน้ำเสีย Belt  press machine และซ่อม Belt press , Filter press machine , บ่อตกตะกอน  เครื่องกวาดตะกอนชนิดตะกอนจมและแบบตะกอนลอย  บ่อเติมอากาศโดยใช้  Blower unit , เครื่องแยกน้ำกับน้ำมัน  Dissolve Air Floatation system, DAF, เครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำและแบบใต้น้ำ  ระบบงานไฟฟ้าควบคุมในระบบงานอุตสาหกรรม  งานเคลื่อนย้ายและติดตั้งเครื่องจักรใหม่และเก่า งานโครงสร้างเหล็กและสแตนเลส ตลอดจนงานสร้างโรงงานขนาดเล็กและขนาดกลาง