ทวีทรัพย์ แมชชินเนอรี่ แอนด์ เซอร์วิส (THAWEESUP MACHINERY & SERVICE CO.,LTD.)
ReadyPlanet.com
bulletวิสัยทัศน์
dot
Engineering Product and Service
dot
bulletTANK ถังเหล็กและสแตนเลส
bulletเครื่องจักรในระบบบำบัดน้ำเสีย
bulletMixer (ถังผสมสารเคมีและอาหาร)
bulletงานติดตั้งเครื่องจักรโรงงาน
bulletงานก่อสร้าง (Construction)
bulletLogistices (งานขนส่งสินค้า)
dot
บริการอื่น ๆ
dot
bulletมีโกดังให้เช่า ถนน นิมิตรใหม่ 39 มีนบุรี
bulletมีที่ให้เช่าวางตู้คอนเทนเนอร์ (ถนน นิมิตใหม่ 39 ใกล้สนามบิน สุวรรณภูมิ)
dot
Link ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
bulletสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
dot
นานาสาระ
dot
bulletคำศัพท์เกี่ยวกับ "ระบบบำบัดน้ำเสีย"
bulletการกัดกร่อนของโลหะและการป้องกัน
bulletวันแม่แห่งชาติ
bulletคำขวัญวันแม่แห่งชาติ


ราคาน้ำมันวันนี้


คำศัพท์เกี่ยวกับ "ระบบบำบัดน้ำเสีย"

      Belt Press ทำหน้าที่บีบอัดตะกอนข้นจากถังทำตะกอนข้นเพื่อแยกน้ำออกและทำให้ได้ตะกอนที่มีความชื้นต่ำ มีลักษณะการทำงานเป็นการใช้สายพานและลูกกลิ้งในการบีบตะกอนให้น้ำแยกตัวออกจากตะกอน 

      Filter Press มีลักษณะการทำงานเป็นการใช้ผ้ากรองที่ตรึงไว้ด้วยไฮดรอลิกส์อัดตะกอนเพื่อแยกตะกอน ส่วนหน้าที่ เหมือนกับ Belt Press

      Curve screen เป็นกระบวนการที่ใช้แยกของแข็งที่ไม่ละลายน้ำออก ก่อนเข้าสู่กระบวนการบำบัด เพื่อป้องกันไม่ให้ไปอุดตันท่อ และเครื่องสูบที่ใช้ในกระบวนการบำบัด

      บ่อปรับเสถียรและบ่อดักไขมัน (Equalization & Grease Trap Tank ) ทำหน้าที่ในการปรับอัตราการไหลและคุณสมบัติของน้ำเสีย เพราะคุณสมบัติของน้ำเสียจะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา ทำให้อัตราการไหลและคุณสมบัติของน้ำเสียมีความสม่ำเสมอยิ่งขึ้น และกักเก็บไขมันก่อนที่จะสูบส่งไปบำบัดต่อไป

      DAF (Dissolved – Air Flotation ) เป็นกระบวนการแยกตะกอนออกจากน้ำเสียด้วยวิธีทำให้ตะกอนในน้ำเสียลอยขึ้นสู่บริเวณชั้นบนของผิวน้ำ โดยการอัดอากาศ เพื่อทำการกวาดตะกอนลอย ทิ้งออกไป นิยมใช้กับตะกอนประเภทที่ยากแก่การตกตะกอน เช่นพวกไขมันสัตว์ ตะกอนเบาๆ ต่างๆ เป็นต้น ระบบนี้จะใช้พื้นที่ในการแยกตะกอนน้อยกว่าวีตกตะกอน เพราะใช้เวลาน้อยกว่าในการแยกตะกอนออกจากน้ำเสีย แต่วิธีนี้ต้องใช้เครื่องมือจักรกลและพลังงานมากกว่าวิธีตกตะกอน และอาจต้องเติมสารเคมีช่วยในการตกตะกอนด้วย เช่นสารส้ม

       Oxidation pond เป็นกระบวนการกำจัดน้ำทิ้งที่ง่ายที่สุด และต้องพึ่งธรรมชาติมากที่สุด โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ใดๆ เลย ระบบกำจัดแบบนี้เหมาะกับพื้นที่ที่มีราคาที่ดินถูก หากไม่คิดค่าที่ดินระบบนี้จะประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุด กระบวนการบำบัดน้ำทิ้งในบ่อ คือ แบคทีเรียจะทำลาย BOD ในน้ำทิ้งด้วยปฏิกิริยาแบบใช้ออกซิเจน โดยจะได้มาจากการสังเคราะห์แสงของสาหร่าย และเนื่องจากประสิทธิภาพการบำบัดขึ้นอยู่กับปริมาณอออกซิเจนที่ได้จากการสังเคระห์แสง ระบบนี้จึงได้ผลดีในบริเวณที่มีแดดมาก

      Aerated Lagoon เป็นการบำบัดน้ำเสียโดยการเติมอากาศให้กับน้ำเสียในบ่อดินขุด เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์แบบใช้อากาศ จึงสามารถออกแบบให้มีความลึกมากกว่าบ่อ Oxidation Pond ได้ ระบบบ่อเติมอากาศประกอบด้วย บ่อเติมอากาศที่ติดตั้งเครื่องเครื่องเติมอากาศ ทำหน้าที่เลี้ยงจุลินทรีย์ เพื่อบำบัดน้ำเสีย และบ่อตกตะกอนจุลินทรีย์ ออกจากน้ำเสียก่อนทิ้งออกนอกระบบ

      Activated Sludge เป็นระบบที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะใช้พื้นที่น้อย แต่ใช้ค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายในการบำบัดสูงกว่าระบบอื่น มีหลักการการทำงานคล้ายกับระบบบ่อเติมอากาศ คือบำบัดน้ำเสียโดยการเติมอากาศเพื่อสร้างสภาวะที่เหมาะสมให้มีการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์แบบใช้อากาศ แต่มีอัตราการเติมอากาศที่สูงกว่า และมีความเข้มข้นของจุลินทรีย์ สูงกว่ามาก รวมทั้งมีการออกแบบและการทำงานที่ซับซ้อนกว่ามาก เนื่องจากยังประกอบด้วยระบบอื่นๆ อีก เช่น ระบบหมุนเวียนตะกอน ระบบเติมอากาศ ระบบกวาดตะกอนและตะกอนลอย เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ประสิทธิภาพในการบำบัดสูงและได้น้ำทิ้งที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน โดยระบบตะกอนเร่ง จะประกอบด้วย ถังเติมอากาศ ทำหน้าที่ เลี้ยงจุลินทรีย์ เพื่อบำบัดน้ำเสีย และถังตกตะกอน ซึ่งทำหน้าที่ ตกตะกอนจุลินทรีย์ ออกจากน้ำเสีย

      Trickling Filter เป็นการกำจัดแบบจุลินทรีย์ ยึดติดตัวกลาง โดยตัวกลางที่ใช้อาจเป็น ก้อนหิน หรือพลาสติก น้ำทิ้งจะถูกโปรยลงบนผิวหน้าของถังปฏิกิริยา และหยดผ่านตัวกลางลงก้นถัง ในขณะนั้นแบคทีเรียจะดูดซึมสารอินทรีย์ต่างๆ เข้าไป ในขณะเดียวกันก็ทำลายสารอินทรีย์ด้วยปฏิกิริยาแบบใช้ออกซิเจน เมือกของแบคทีเรียจนเจริญเติบโตหนาขึ้นจนในที่สุดแบคทีเรียที่เกาะติดอยู่กับตัวกลางจะตาย เนื่องจากขาดอาหารจึงทำให้เมือกแบคทีเรียหลุดจากตัวกลางปะปนไปกับน้ำทิ้ง น้ำทิ้งที่ระบายออกจากถังปฏิกิริยา จะผ่านเข้าไปในถังตกตะกอนเพื่อแยกตะกอนเมือกแบคทีเรียออก

      Oxidation-Ditch มีลักษณะเป็นคูรูปวงรี มีความลึกไม่มาก เป็นการขยายเพิ่มพื้นที่ในการสัมผัสกับอากาศ แทนที่จะใช้ถังเติมอากาศ เพื่อการก่อสร้างที่ง่ายขึ้น ดังนั้น จึงจำเป็นต้องใช้พื้นที่มากกว่าระบบ AS แบบอื่น เหมาะสำหรับกำจัดน้ำทิ้งปริมาณไม่มากนัก และที่ดินราคาไม่แพงเกินไป กระบวนการแบบนี้มีลักษณะไหลตามยาวในระยะเวลาอันสั้น ค่าความเข้มข้นของออกซิเจนที่ละลายในน้ำเปลี่ยนแปลงไปตามความยาว ตะกอนจุลชีพจากกระบวนการนี้สามารถลดตะกอนได้ดีและระบบยังมีประสิทธิภาพในการทำงานสูง

      SBR (Sequencing Batch Reactor) เป็นกระบวนการ AS อีกแบบหนึ่ง แต่จะมีทั้งกระบวนการเติมอากาศและตกตะกอนภายในถังเดียวกัน โดยจะมีลำดับขั้นตอนดังนี้ ขั้นแรกเป็นการถ่ายน้ำเข้าระบบ ถัดจากนั้นจะเป็นขั้นตอนของการเติมอากาศในระยะเวลาที่เหมาะสม และปล่อยทิ้งไว้ให้ตกตะกอน ขั้นสุดท้าย เป็นการถ่ายน้ำส่วนที่ใสชั้นบนออกสู่สิ่งแวดล้อม กระบวนการนี้จะมีข้อดี คือ สามารถรับน้ำเสียได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องใช้ถังตกตะกอน

      Anaerobic Pond หรือกระบวนการบ่อหมักเป็นวิธีการกำจัดแบบไม่ใช้ออกซิเจนที่ง่ายที่สุด และอาศัยธรรมชาติคล้าย Oxidation Pond น้ำทิ้งจะใช้เวลาอยู่ในบ่อหลายวันก่อนที่จะไหลล้นออกไปในระหว่างที่น้ำทิ้งอยู่ในบ่อ สารอินทรีย์ในน้ำทิ้งจะถูกแบคทีเรียทำลายด้วยปฏิกิริยาชีวเคมีแบบไม่ใช้ออกซิเจน ทำให้น้ำทิ้งเน่าเหม็น มีสีดำ แต่ค่า BOD จะลดลงมาก โดยระบบบ่อหมักจะเหมาะกับการกำจัดน้ำทิ้งที่มีค่า BOD สูง ข้อดีของระบบนี้ คือ ใช้พื้นที่น้อย แต่ข้อเสียที่ได้ คือ มีปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวน

      Sedimentation การตกตะกอนเป็นวิธีแยกตะกอนแขวนลอยออกจากน้ำเสียโดยอาศัยการจมตัวลงของตะกอนแขวนลอย ในระบบบำบัดน้ำเสียทั่วไป มักจะมีถังตกตะกอนอยู่ 2 ชนิด คือ ถังตกตะกอนที่ใช้แยกตะกอนเศษต่างๆออกก่อนที่จะไหลเข้ากระบวนการบำบัด ซึ่งนิยมเรียกว่า “ถังตกตะกอนแรก” (Primary Sedimentation Tank) และถังตกตะกอนอีกชนิดหนึ่ง คือ ถังตกตะกอนที่ใช้แยกตะกอนที่ได้จากกระบวนการบำบัดออกจากน้ำเพื่อให้ใสสะอาด ซึ่งเรียกว่า “ถังตกตะกอนที่สอง” (Secondary Sedimentation Tank)

      Polishing Pond เป็นบ่อปรับสภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดจนมีสภาพใกล้เคียงกับมาตรฐานที่กำหนดไว้แล้ว กระบวนการทำงานอาศัยหลักการทางกายภาพในการบำบัด ทั้งในส่วนการตกตะกอนที่ยังแขวนลอยในน้ำเสีย และการฆ่าเชื้อโดยกระบวนการทางธรรมชาติ เป็นต้น เพื่อเป็นการประกันคุณภาพน้ำทิ้งให้ได้ตามที่ทางราชการกำหนด และเพิ่มความมั่นใจก่อนที่จะระบายกลับสู่สิ่งแวดล้อมต่อไป


ข้อมูลจาก : Safety Health Enviroment (SHE)